8. Sympozjum Naukowe

Sekcji Urologii Onkologicznej PTU

11.03.2021 online

ZOBACZ NAGRANIA

SYMPOZJUM STARTUJE ZA:

00
Dni
00
Godziny
00
Minuty
00
Sekundy
SYMPOZJUM W TOKU!

Szanowna Koleżanko,
Szanowny Kolego!

W imieniu własnym oraz Zarządu Sekcji Urologii Onkologicznej (SUO) Polskiego Towarzystwa Urologicznego zapraszam do wzięcia udziału w VIII Sympozjum Sekcji Urologii Onkologicznej, które będzie miało hybrydowy charakter i odbędzie się 11 marca 2021 r.

Tradycyjnie, celem spotkania jest przedstawienie wyników najnowszych badań i osiągnięć w zakresie urologii, omawianych podczas zbliżającego się kongresu Sekcji Urologii Onkologicznej Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (European Section of Oncological Urology – ESOU).

Oprócz nawiązania do ESOU w czasie Sympozjum po raz pierwszy zostaną omówione osobno najbardziej istotne publikacje dotyczące badań prowadzonych w zakresie urologii onkologicznej w ostatnim czasie. To one stanowią podstawę do zmiany paradygmatów tworzących współczesną urologię i prowadzą do zmiany rekomendacji Europejskiego Towarzystwa Urologicznego i jemu podobnych towarzystw. Nazywane są „game changers”. Do tej problematyki odnosi się sesja zatytułowana „Uro-Best”.

W tym roku w Sympozjum wezmą udział głównie przedstawiciele środowiska urologicznego, niemniej nie zabraknie reprezentantów innych dyscyplin medycznych związanych z urologią onkologiczną.

Program naukowy zdominują tematy związane z rakiem gruczołu krokowego, w tym szczególnie istotne ustalanie stanu jego zaawansowania w chwili rozpoznania. Z tego powodu nie jedno wystąpienie zostanie poświęcone pozytronowej tomografii emisyjnej z PSMA. Omówimy także zmieniające się podejście do postępowania wobec chorych z uogólnioną chorobą nowotworową.

Pozostałą część Sympozjum wypełnią wystąpienia poświęcone guzom nerki, w tym doskonalenie ich resekcji, nowotworom pęcherza moczowego z uwzględnieniem przeciwwskazań do operacji z użyciem robota oraz zachowaniu płodności u mężczyzn dotkniętych nowotworami jądra.

Jestem głęboko przekonany, że – jak zawsze – poszczególne wykłady skłonią uczestników Sympozjum do prowadzenia ożywionej dyskusji.

Do zobaczenia w sieci!

Prof. dr hab. n. med. Jakub Dobruch
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Przewodniczący Sekcji Urologii Onkologicznej PTU

0
WYKŁADÓW
0
SESJE
0
PRELEGENTÓW
0
M-CE DOSTĘPU

Odwiedź wirtualne stoisko

IBSA Poland
No data was found
No data was found

Partnerzy i Sponsorzy

Ipsen Poland
IBSA Poland

Wykładowcy

Piotr Chłosta
Prof. dr hab. med.
Piotr Chłosta

Katedra i Klinika Urologii Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Jakub Dobruch
Prof. dr hab. n. med.
Jakub Dobruch

Klinika Urologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
w Warszawie

 

Przewodniczący Sekcji Urologii Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Konrad Bilski
Dr
Konrad Bilski

Klinika Urologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
w Warszawie

 

Anna K. Czech
Dr
Anna K. Czech

Katedra i Klinika Urologii Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie

Mateusz Dąbkowski
Dr med.
Mateusz Dąbkowski

Zakład Brachyterapii i Zakład Radioterapii, Narodowy Instytut Onkologii
im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Katarzyna Gronostaj
Dr
Katarzyna Gronostaj

Katedra i Klinika Urologii Collegium Medicum,
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Zbigniew Jabłonowski
Dr hab. med.
Zbigniew Jabłonowski

I Klinika Urologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Anna Kołodziej
Dr hab. med.
Anna Kołodziej

Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej,
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Tomasz Konecki
Dr med.
Tomasz Konecki

I Klinika Urologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Mieszko Kozikowski
Dr med.
Mieszko Kozikowski

Klinika Urologii,
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Artur Lemiński
Dr med.
Artur Lemiński

Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej,
Pomorski Uniwersytet Medyczny
w Szczecinie

Marek Lipiński
Dr hab. med.
Marek Lipiński

II Klinika Urologii,
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Bartosz Małkiewicz
Dr hab. med.
Bartosz Małkiewicz

Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej,
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Poletajew
Dr hab. med., prof. CMKP
Sławomir Poletajew

II Klinika Urologii,
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Michał Skrzypczyk
Dr med.
Michał Skrzypczyk

Klinika Urologii,
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

ROMAN SOSNOWSKI
Dr hab. med.
Roman Sosnowski

Klinika Nowotworów Układu Moczowego
Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Barbara Wawrzeszkiewicz
Mgr inż.
Barbara Wawrzeszkiewicz

Ipsen Poland

Jan Karol Wolski
Dr
Jan Karol Wolski

Klinika Nowotworów Układu Moczowego
Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Program Kongresu

15.00 - 
15.15
POWITANIE UCZESTNIKÓW SYMPOZJUM
prof. dr hab. n. med. Piotr Chłosta
WPROWADZENIE
prof. dr hab. n. med. Jakub Dobruch
15.15 - 
16.40
SESJA I: RAK STERCZA
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Piotr Chłosta,
prof. dr hab. n. med. Jakub Dobruch

(Sesja organizowana we współpracy z IPSEN)
 • 15.15 – 15.30
  dr hab. n. med. Roman Sosnowski
  Znaczenie PET/PSMA w ocenie stopnia zaawansowania nowo rozpoznanego raka gruczołu krokowego
 • 15.30 – 15.35
  Dyskusja
 • 15.35 – 15.50
  dr n. med. Mieszko Kozikowski
  Rola limfadenektomii podczas prostatektomii radykalnej u chorych, u których wykonano PET/PSMA
 • 15.50 – 15.55
  Dyskusja
 • 15.55 – 16.15
  dr n. med. Mateusz Dąbkowski
  Radioterapia adjuwantowa czy ratująca u chorych operowanych z powodu raka stercza dużego ryzyka
 • 16.15 – 16.20
  Dyskusja
 • 16:20 – 16.35
  dr Anna K. Czech
  Rak stercza z przerzutami wrażliwy na leczenie hormonalne – właściwe leczenie u odpowiedniego chorego
 • 16.35 – 16.40
  Dyskusja
16.40 - 
17.40
SESJA II: RAK PĘCHERZA MOCZOWEGO
Przewodniczący:
dr hab. n. med. Anna Kołodziej,
dr hab. n. med. Marek Lipiński
 • 16.40 – 16.55
  dr hab. n. med. Bartosz Małkiewicz
  Rak pęcherza moczowego oporny na BCG
 • 16.55 – 17.00
  Dyskusja
 • 17.00 – 17.15
  dr n. med. Artur Lemiński
  Czy cystektomia radykalna ma alternatywę (leczenie trójmodalne, leczenie dwumodalne, wyłącznie TURBT)?
 • 17.15 – 17.20
  Dyskusja
 • 17.20 – 17.35
  dr n. med. Tomasz Konecki
  Kogo nie należy operować robotem?
 • 17.35 – 17.40
  Dyskusja
17.40 - 
18.00
WYKŁAD 1.
dr hab. n. med. Sławomir Poletajew,
prof. CMKP

ialuril® w popromiennym zapaleniu pęcherza moczowego
18.10 - 
19.05
SESJA III: RAK NERKI I JĄDRA
Przewodniczący:
dr hab. n. med. Zbigniew Jabłonowski,
dr n. med. Michał Skrzypczyk
 • 18.10 – 18.25
  prof. dr hab. n. med. Jakub Dobruch
  Resekcja nerki – kluczowe aspekty techniczne
 • 18.25 – 18.30
  Dyskusja
 • 18.30 – 18.45
  dr Katarzyna Gronostaj
  Czy nefrektomia cytoredukcyjna jest nadal uzasadniona?
 • 18.45 – 19.00
  dr Jan K. Wolski
  Zachowanie płodności u chorych na raka jądra
 • 19.00 – 19.05
  Dyskusja
19.05 - 
19.25
WYKŁAD 2.
mgr inż. Barbara Wawrzeszkiewicz

Prezentacja wyników kwestionariusza „Wirtualny Pacjent” (edycja II) – wielowymiarowy profil pacjenta leczonego z powodu raka prostaty z perspektywy lekarza prowadzącego
19.25 - 
20.15
SESJA IV: URO-BEST
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Jakub Dobruch.
dr n. med. Michał Skrzypczyk
 • 19.25 – 19.35
  prof. dr hab. n. med. Jakub Dobruch
  Wprowadzenie
 • 19.35 – 19.45
  dr Konrad Bilski
  NIMBUS
 • 19.45 – 19.55
  dr Anna K. Czech
  DaBlaCa
 • 19.55 – 20.05
  dr Katarzyna Gronostaj
  HYMN
 • 20.05 – 20.15
  dr n. med. Mieszko Kozikowski
  PROFOUND
 • 20.15 – 20.25
  prof. dr hab. n. med. Jakub Dobruch
  Podsumowanie i zakończenie Sympozjum