15.00 - 
15.15
POWITANIE UCZESTNIKÓW SYMPOZJUM
prof. dr hab. n. med. Piotr Chłosta
WPROWADZENIE
prof. dr hab. n. med. Jakub Dobruch
15.15 - 
16.40
SESJA I: RAK STERCZA
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Piotr Chłosta,
prof. dr hab. n. med. Jakub Dobruch

(Sesja organizowana we współpracy z IPSEN)
 • 15.15 – 15.30
  dr hab. n. med. Roman Sosnowski
  Znaczenie PET/PSMA w ocenie stopnia zaawansowania nowo rozpoznanego raka gruczołu krokowego
 • 15.30 – 15.35
  Dyskusja
 • 15.35 – 15.50
  dr n. med. Mieszko Kozikowski
  Rola limfadenektomii podczas prostatektomii radykalnej u chorych, u których wykonano PET/PSMA
 • 15.50 – 15.55
  Dyskusja
 • 15.55 – 16.15
  dr n. med. Mateusz Dąbkowski
  Radioterapia adjuwantowa czy ratująca u chorych operowanych z powodu raka stercza dużego ryzyka
 • 16.15 – 16.20
  Dyskusja
 • 16:20 – 16.35
  dr Anna K. Czech
  Rak stercza z przerzutami wrażliwy na leczenie hormonalne – właściwe leczenie u odpowiedniego chorego
 • 16.35 – 16.40
  Dyskusja
16.40 - 
17.40
SESJA II: RAK PĘCHERZA MOCZOWEGO
Przewodniczący:
dr hab. n. med. Anna Kołodziej,
dr hab. n. med. Marek Lipiński
 • 16.40 – 16.55
  dr hab. n. med. Bartosz Małkiewicz
  Rak pęcherza moczowego oporny na BCG
 • 16.55 – 17.00
  Dyskusja
 • 17.00 – 17.15
  dr n. med. Artur Lemiński
  Czy cystektomia radykalna ma alternatywę (leczenie trójmodalne, leczenie dwumodalne, wyłącznie TURBT)?
 • 17.15 – 17.20
  Dyskusja
 • 17.20 – 17.35
  dr n. med. Tomasz Konecki
  Kogo nie należy operować robotem?
 • 17.35 – 17.40
  Dyskusja
17.40 - 
18.00
WYKŁAD 1.
dr hab. n. med. Sławomir Poletajew,
prof. CMKP

ialuril® w popromiennym zapaleniu pęcherza moczowego
18.10 - 
19.05
SESJA III: RAK NERKI I JĄDRA
Przewodniczący:
dr hab. n. med. Zbigniew Jabłonowski,
dr n. med. Michał Skrzypczyk
 • 18.10 – 18.25
  prof. dr hab. n. med. Jakub Dobruch
  Resekcja nerki – kluczowe aspekty techniczne
 • 18.25 – 18.30
  Dyskusja
 • 18.30 – 18.45
  dr Katarzyna Gronostaj
  Czy nefrektomia cytoredukcyjna jest nadal uzasadniona?
 • 18.45 – 19.00
  dr Jan K. Wolski
  Zachowanie płodności u chorych na raka jądra
 • 19.00 – 19.05
  Dyskusja
19.05 - 
19.25
WYKŁAD 2.
mgr inż. Barbara Wawrzeszkiewicz

Prezentacja wyników kwestionariusza „Wirtualny Pacjent” (edycja II) – wielowymiarowy profil pacjenta leczonego z powodu raka prostaty z perspektywy lekarza prowadzącego
19.25 - 
20.15
SESJA IV: URO-BEST
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Jakub Dobruch.
dr n. med. Michał Skrzypczyk
 • 19.25 – 19.35
  prof. dr hab. n. med. Jakub Dobruch
  Wprowadzenie
 • 19.35 – 19.45
  dr Konrad Bilski
  NIMBUS
 • 19.45 – 19.55
  dr Anna K. Czech
  DaBlaCa
 • 19.55 – 20.05
  dr Katarzyna Gronostaj
  HYMN
 • 20.05 – 20.15
  dr n. med. Mieszko Kozikowski
  PROFOUND
 • 20.15 – 20.25
  prof. dr hab. n. med. Jakub Dobruch
  Podsumowanie i zakończenie Sympozjum