Piotr Chłosta
Prof. dr hab. med.
Piotr Chłosta

Katedra i Klinika Urologii Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Jakub Dobruch
Prof. dr hab. n. med.
Jakub Dobruch

Klinika Urologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
w Warszawie

 

Przewodniczący Sekcji Urologii Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Konrad Bilski
Dr
Konrad Bilski

Klinika Urologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
w Warszawie

 

Anna K. Czech
Dr
Anna K. Czech

Katedra i Klinika Urologii Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie

Mateusz Dąbkowski
Dr med.
Mateusz Dąbkowski

Zakład Brachyterapii i Zakład Radioterapii, Narodowy Instytut Onkologii
im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Katarzyna Gronostaj
Dr
Katarzyna Gronostaj

Katedra i Klinika Urologii Collegium Medicum,
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Zbigniew Jabłonowski
Dr hab. med.
Zbigniew Jabłonowski

I Klinika Urologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Anna Kołodziej
Dr hab. med.
Anna Kołodziej

Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej,
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Tomasz Konecki
Dr med.
Tomasz Konecki

I Klinika Urologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Mieszko Kozikowski
Dr med.
Mieszko Kozikowski

Klinika Urologii,
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Artur Lemiński
Dr med.
Artur Lemiński

Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej,
Pomorski Uniwersytet Medyczny
w Szczecinie

Marek Lipiński
Dr hab. med.
Marek Lipiński

II Klinika Urologii,
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Bartosz Małkiewicz
Dr hab. med.
Bartosz Małkiewicz

Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej,
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Poletajew
Dr hab. med., prof. CMKP
Sławomir Poletajew

II Klinika Urologii,
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Michał Skrzypczyk
Dr med.
Michał Skrzypczyk

Klinika Urologii,
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

ROMAN SOSNOWSKI
Dr hab. med.
Roman Sosnowski

Klinika Nowotworów Układu Moczowego
Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Barbara Wawrzeszkiewicz
Mgr inż.
Barbara Wawrzeszkiewicz

Ipsen Poland

Jan Karol Wolski
Dr
Jan Karol Wolski

Klinika Nowotworów Układu Moczowego
Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie